ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Internal Billing Issues

This ticket type is used when ClientExec creates system messages for billing related issue. Such as subscription cancelation etc

 Externally Created

This ticket type is used when ClientExec creates system messages for externally created ticket using 3rd party services.

Powered by WHMCompleteSolution